We are currently updating our website. For all enquiries please contact: info@acttraining.org.uk

May 2015 / Company

Published: Y Gambo

Nos Sul 24 Mai bydd Ilu o sOEr mwyaf Cymru yn cymryd rhan yng nghyngerdd agoriadol
Eisteddfod Gened yr Urdd, gan gynnwys Alex Jones, Tim Rhys Evans, Matt Johnson ac Only Boys Aloud. I archebu eich tocynnau, ffoniwch 0845 257 639 neu ewch i urdd.cymrui eisteddfod Ydych chi wedi cae! eich tocyn eto?

Cofiwch fod tocynnaur Eisteddfod 20% yn rhatach 1 Mai. Pun a fydd gennych deulun cystadlu neu beidio, maer Eisteddfod yn ddiwrnod gwych ir teulu gyda gweithgareddau ar y Maes yn cynnwys ffair gweithdai dawns, wal ddringo a sesiynau chwaraeon, i enwi dim ond rhai. 

Mae tocynnau ar gael o urdd. cymru/eisteddfod neu trwy ffonio 0845 257 1639.
Bydd yr Urdd eleni, mewn partneriaeth ag ACT Training, yn cynnig cynllun tn mis i hyfforddeion yn ogystal âr cynllun prentisiaeth blwyddyn a gafodd ei lansion ddiweddar.

Bydd y cynllun hyfforddeion yn agored I bobl ifanc 1618 oed, ar cynllun prentisiaeth yn agored i bobl ifanc 1824 oed. I wneud cais neu I gael mwy o fanylion, cysylltwch a Rhodri Jones rhodrijones@urdd.org /02920 635 688.

Share